فروش ویژه محصولات آسان جهاز

لیست محصولات حراجی آسان جهاز با مدت محدود

اجاق گاز مبله آلتون مدل E2S

۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V202

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V301

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V302

۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۷,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V303

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V304

۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۷,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V305

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V401

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V403

۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۴۷,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V404

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V901

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V901S

۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان

فر توکار آلتون مدل V901W

۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان

فریزر ۱۵فوت امرسان مدل FN15D/EL

۱۰,۶۳۷,۰۰۰ تومان۱۰,۹۶۶,۰۰۰ تومان