چگونه به آسان جهاز اعتماد کنم:

برای هر مشتری و یا هر خریداری قبل از خرید از یک فروشگاه سوالات متداول و زیادی در ذهن خطور خواهد کرد آسان جهاز میتواند جواب گوی همه سوالات شما باشد.میتواند پاسخگوی عالی و یک خرید لذت بخش را برای شما مشتریان گرامی به ارمغان بیاورد

[woodmart_title font_weight="700" color="alt" style="underlined" tag="h2" subtitle_style="background" woodmart_css_id="5f269eefa554b" title="مزایای خرید جهیزیه از آسان جهاز" title_width="100" subtitle="چرا آسان جهاز؟" subtitle_color="eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLXN1YnRpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjVmMjY5ZWVmYTU1NGIiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjZmZmZmZmIn19" subtitle_bg_color="eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yIjpbIiAudGl0bGUtc3VidGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNWYyNjllZWZhNTU0YiIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IiMxNTZmYmYifX0="]

خدمات مشتریان

[woodmart_list icon_fontawesome="fas fa-check" woodmart_css_id="5fa27d10e5164" list="%5B%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%202%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%DB%B2%DB%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%7D%5D" icons_color="eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmxpc3QtaWNvbiJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI1ZmEyN2QxMGU1MTY0IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2U5MWU1MSJ9fQ=="]

امکانات فروشگاه

[woodmart_list icon_fontawesome="fas fa-check" woodmart_css_id="5fa28944c1664" list="%5B%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20(%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DA%A9)%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DB%B2%DB%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%DB%B7%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%B4%D8%A7%D9%BE%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D9%84%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20SSL%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20(https)%22%7D%5D" icons_color="eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmxpc3QtaWNvbiJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI1ZmEyODk0NGMxNjY0IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2U5MWU1MSJ9fQ=="]

مجوزهای قانونی

[woodmart_list icon_fontawesome="fas fa-check" woodmart_css_id="5f6051662bb89" list="%5B%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%2020%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%DB%B2%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D9%81%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%5D" icons_color="eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmxpc3QtaWNvbiJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI1ZjYwNTE2NjJiYjg5IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2U5MWU1MSJ9fQ=="]

 

 

ایا محصولی که خریداری میکنم گارانتی دارد:

بله:همه محصولات فروشگاه اینترنتی آسان جهاز , با گارانتی عرضه میشوند برای کالا های بزرگ گارانتی به درخواست خریدار گذاشته خواهد شد.که نیاز به پرداخت هزینه دارد.

ایا در تمام ساعات شبانه روز می‌توانم سفارش خود را ثبت کنم؟

پاسخ: بله : امکان ثبت سفارش در تمام ساعات شبانه روز  امکان پذیر است.

ایا کالاهای ارسالی توسط آسان جهاز اصل میباشد.

پاسخ:با توجه  وجود همیشگی و متاسفانه رو به رشد کالاهای تقلبی و نا کارامد در بازار آسان جهاز برای کسب اعتبار و جذب مشتریان بیشتر به هیچ عنوان در صورت حتی درخواست مشتری هم کالا های غیر اصلی و یا تقلبی را عرضه نخواهد کرد. (همه کالا های عرضه شده در سایت آسان جهاز شرکتی بوده و تولید شده توسط کارخانه های و یا شرکتهای همان برند هستند جهت بررسی و اصالت هر کدام از کالا ها باید به کد کالاهای و مطابقت با سایت اصلی انها توجه نمائید)

آیا می‌توانم برای شخص دیگری از خرید کنم و سفارش تحویل آن شخص شود؟

پاسخ:خیر :هنگام ثبت سفارش شما امکان ثبت یک آدرس مختلف ادرس صورت حساب و ادرس تحویل را دارید.

 

ایا کالایی که خریداری کرده ام در صورتی که به دستم رسید و مشکل داشت میتونم برگشت بدم؟

پاسخ: بله .طبق شرایط گفته شده در صفحه رویه بازگردانی کالا کلیه کالاها تست شده به مشتری تحویل می شوند و پس از آن هرگونه مشکلی پیش آید شرکت گارانتی کننده پاسخگوی مشتری خواهد بود.

 

ساعات تحویل شما چه ساعتهای است:

پاسخ:ساعات تحویل کالا هایی که توسط پیک اختصاصی ارسال و حمل میشوند چون نیاز به بررسی و تائیدیه سلامت کالا توسط خریدارهستند در ساعات مشخص شده تحویل داده میشوند که این ساعات توسط مشتری تعین خواهد شد.آسان جهاز تا ساعت ۱۲:۰۰ شب پاسخ گوی شما خواهد بود.

 

از وضعیت سفارشی که ثبت کرده‏‌ام، چگونه می‌‏توانم مطلع شوم؟

پاسخ: پیگیری سفارشات ثبت شده شما از طریق تماس تلفنی و با استفاده از فرم تماس با ما و یا از قسمت حساب کاربری تاریخچه سفارشات  میتوانید اخرین وضعیت سفارش خودتان مطلع شوید. یا با رجوع به قسمت پیگیری سفارشات

 

آیا می‌‏توانم کالاهایی که موجود نیستند را سفارش بدهم؟

پاسخ: بله شما میتوانید به صورت تلفنی کالایی را که در آسان جهاز درج نشده است .درخواست و سفارش دهید.

 

می‌‏توانم سفارشم را ابطال کنم یا تغییر بدهم؟

بله. به علت اینکه کالاهای به صورت نقد خریداری می شوند، درصورت کنسلی از سمت مشتری مشمول جریمه خواهد شد. مابقی مبلغ به شما عودت داده خواهد شد.   زمانی که کالا ی شما به بار بری و پست تحویل شده باشد شامل هزینه ایاب و ذهاب و جریمه خواهد شد.

 

بعد از ثبت سفارش، برای اطمینان از پردازش آن باید با آسان جهاز تماس بگیرم؟

پاسخ:  خیر، پس از انجام مراحل خرید و ثبت سفارش، پردازش سفارش شما به صورت خودکار از طریق سرویس پیامک یا ایمیل اطلاع‏ رسانی خواهد شد و در صورتی که نیاز باشد کارشناسان فروش آسان جهاز  شما تماس خواهند گرفت.

 

می‏‌توانم سفارشم را تلفنی ثبت کنم؟

پاسخ:  بله مشتریان میتوانند در ساعات کاری آسان جهاز با شماره های فروشگاه تماس گرفته و سفارششان را به صورت تلفنی ثبت کنند.

 

ایا کالا ی خریداره شده من اکبند تحویل داده میشوند.

پاسخ: بله . ولی برای اینکه آسان جهاز گارانتی اصالت و سلامت کالا را ارئه می دهد موقع تحویل کالا، پلمپ ان را باز میکند و تست شده تحویل مشتری می دهد.  مشکلات ناشی از اسیب دیدگی و سایر مشکلات بعدی پس از تحویل سالم کالا بر عهده مشتری خواهد بود.

 

آیا کالاهایی نظیر تلویزیون و تجهیزات شبکه که نیاز به نصب و راه اندازی دارند توسط آسان جهاز در هنگام تحویل نصب و راه اندازی می‌شوند؟

پاسخ:  معمولاً نصب این گونه کالاها در صورتی که شرکت سازنده – توزیع کننده و یا گارانتی کننده آنها سرویس نصب توسط کارشناسان آموزش دیده را لازم بداند، توسط شرکت یا نمایندگی‏‌های مربوط ارائه می‌‏شود. البته بسیاری از کالاها با وجود دفترچه راهنمای موجود در داخل جعبه و فرآیند نصب و راه اندازی ساده آنها، اصولا نیازی به نصب و راه اندازی توسط کارشناس آموزش دیده ندارند. در صورتی که گارانتی تینو سرویس را انتخاب کرده باشید، نمایندگان نصاب معتبر و آمزوش دیده برا شما ارسال خواهند شد

 

آیا ممکن است کالایی را که سفارش می‏‌دهم موجود نباشد؟

پاسخ:  کالاهای دارای قیمت که در سایت آسان جهاز با وضعیت “موجود” مشخص شده، در انبار آسان جهاز موجود و قابل سفارش گذاری هستند. بنابراین هنگام ثبت سفارش این کالاها نیازی به استعلام موجودی نیست و سفارش در سریع‏‌ترین زمان ممکن پردازش و تحویل خواهد شد. البته به ندرت برای برخی از کالاها در صورت ثبت سفارش‏‌ها با تعداد بالا و همزمان، ممکن است موجودی آن کالا به اتمام برسد. در این موارد به سرعت اقدام به تکمیل موجودی کالا می‌شود ولی در صورت امکان پذیر نبودن، عرضه آن کالاها در سایت به صورت موقت متوقف می‌شود.و در صورت ثبت سفارش مشتری مبلغ واریز شده عودت داده خواهد شد.

 

  قبل از خرید کالا، چگونه می‏‌توانم از این که کالا ساخت کجاست، مطلع بشوم؟

پاسخ:  لازم به ذکرست که کشور سازنده روی کیفیت کالا تاثیری ندارد و برند معتبر است که کیفیت کالا را تعیین می‏‌کند و تنها به دلیل خط تولید ارزان‏‌تر است که بسیاری از کالاها در چین تولید می‌شوند. همچنین شما میتوانید برای اطلاع دقیق از شرکت و یا کشور سازنده محصولات از طریق تماس تلفنی و یا بخش تماس با ما استعلام بگیرید. در ضمن در خیلی از کالاهای خارجی، کشور سازنده هم درج شده است.

 

سفارشات ثبت شده من چند روزه تحویل داده میشوند:

پاسخ:برای وسایل بزرگ خانگی که توسط باربری پیک ویژه آسان جهاز ارسال میشوند به صورت میانگین تا ۴ روز کاری بعد از سفارش تحویل می شوند.که بسته به شرایط اب و هوایی و فاصله مقصد از مبدا متفاوت است.

 

پرداخت

۱- مبلغ سفارشم را چگونه می‏‌توانم پرداخت کنم؟

پاسخ:  شما به صورت نقدی، پرداخت در محل، بانکی یا اینترنتی می‏‌توانید پرداخت خود را انجام دهید و هنگام ثبت سفارش در مرحله اطلاعات پرداخت شیوه پرداخت خود را انتخاب کنید.

همگی کاربران آسان جهاز می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی و با استفاده از همه کارت‏‌های بانکی عضو شبکه شتاب در سایت آسان جهاز، هزینه سفارش را به صورت آنلاین پرداخت کنند. همچنین امکان واریز بانکی یا واریز کارت به کارت به شماره حساب‏‌های اعلام شده در سایت آسان جهاز برای همه کاربران وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر می‏توانید به صفحه شیوه های پرداخت مراجعه کنید.

 

۲- با استفاده از کارت کدام بانک‌ها می‌توان هزینه سفارش را اینترنتی پرداخت کرد؟

پاسخ:  شما می‌توانید با استفاده از همه کارت‏‌های بانکی عضو شبکه شتاب در سایت آسان جهاز ، هزینه سفارش را به صورت آنلاین پرداخت کنید.

 

۳- آیا پرداخت در محل، شرایط و محدودیت‏‌هایی دارد؟

پاسخ:  بله، کالاهای زیر ۱ میلیون تومان و کالاهای خرده ریز برقی و غیر برقی باید قبل از ارسال تسویه کامل شوند. مابقی کالاها را می توان به صورت درصدی نقد و بقیه هنگام تحویل تسویه کرد

 

۴- ممکن است پرداخت اینترنتی ناموفق باشد، ولی مبلغ از حساب من کم شده باشد؟

پاسخ:  گاهی ممکن است در هنگام پرداخت شبکه بانکی قطع شود و پرداخت ناموفق انجام شود. اما در این مواقع جای نگرانی وجود ندارد. در این حالت معمولاً پول شما در حساب‏‌های میانی بانک است و خود بانک مغایرت‏‌ها را رفع کرده و مبلغ را به صورت خودکار به حساب شما برگشت می‌‏دهد. اگر تا ۷۲ ساعت پول به حسابتان برگشت نخورد، آنگاه با بانک عامل پرداخت اینترنتی تماس بگیرید تا مغایرت برطرف شود.

 

۵- آیا می‌‏توانم وجه سفارش خود را به صورت اقساطی پرداخت کنم؟

پاسخ:  در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد.

 

۶- آیا می‌توانم برای پرداخت سفارش خود چک بدهم؟

پاسخ:  خیر، برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی آسان جهاز از پذیرش هر گونه چک بانکی معذور است.

 

۷- آیا پرداخت اینترنتی وجه سفارش در سایت آسان جهاز امن است؟

پاسخ:  پرداخت اینترنتی به گونه‏‌ای طراحی شده که امن و راحت باشد. با وجود این شما نه تنها برای خرید از آسان جهاز  که هنگام هرگونه پرداخت اینترنتی برای اطمینان از امنیت پرداخت خود نکته‏‌های زیر را رعایت فرمایید:

– با مشاهده قسمت آدرس (Address Bar)، در مرورگر (Browser) وب خود مطمئن شوید از پروتکل امن https به جای پروتکل http استفاده می‏‌شود به عبارت دیگر باید در ابتدای آدرس، https وجود داشته باشد.

– قبل از ورود اطلاعات از وجود قفل طلائی رنگ در قسمت بالا و سمت راست صفحه مرورگر وب خود مطمئن شوید، در صورت عدم مشاهده این قفل از وارد کردن اطلاعات کارت خود خودداری کنید.

– برای ورود اطلاعات کارت خود حتماً از صفحه کلید مجازی موجود استفاده کنید.

 

ارسال سفارشات

۱- هزینه ارسال سفارش چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ:  هزینه‏ ارسال بسته به شرایط سفارش، محل تحویل و نوع ارسال متفاوت است و در فرم سبد خرید به آگاهی مشتریان می‏‌رسد.با توجه به مشکلات که برای ارسال سفارشات ما و رساند به دست مشتری وجود دارد ما نیازمند ارسال ضمانتی سفارشات هستیم برای محاسبه دقیق هزینه حمل وسایل بزرگ با شمارها ی بخش فروش و یا ارسال تماس بگیرید.

 

۲- پس از این که سفارشم را ثبت کردم، چقدر طول می‌‏کشد که به دستم برسد؟

پاسخ:  زمان رسیدن سفارش به دست مشتری بر اساس فاکتورهایی مانند محل و نحوه تحویل متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه روش‌های ارسال مراجعه کنید.

 

۳- می‏‌توانم کالایی را که سفارش داده‌‏ام با مراجعه به آسان جهاز به صورت حضوری تحویل بگیرم؟

پاسخ:  از آنجا که آسان جهاز یک فروشگاه اینترنتی است و یکی از اهداف آن کاهش دادن سفرهای درون شهری غیر ضروری‏ است، تحویل حضوری سفارش در محل آسان جهاز امکان‌پذیراست .

 

۴- سفارش‌ها چه زمانی به واحد ارسال تحویل داده می‌شود؟

پاسخ:  همه سفارش‌‏ها پس از طی مراحل پردازش، به طور روزانه (به خیر از روز های تعطیل)تحویل ناوگان حمل و نقل آسان جهاز می‏‌شوند.

 

۹- آیا می‏‌توانم سفارشی را که با پست پیشتاز  ارسال شده رهگیری کنم؟

پاسخ:  بله، شما برای رهگیری سفارشی که با پست پیشتاز ارسال شده می‏‌توانید شماره ۱۰ یا ۲۰ رقمی مرسوله پیشتاز را در آدرس زیر وارد کنید:

http://itemtracking.post.ir

پیگیری سفارشات

گارانتی

کالا های آسان جهاز گارانتی دارند؟

پاسخ : بسیار از شرکتهای تامین کننده آسان جهاز برای کالا ها خود گارانتی و خدمات پس از فروش دارند.کالا هایی که از این حیث مستثنی هستند با  گارانتی آسان جهاز و یا شرکت های طرف قرار داد هستند. آسان جهاز گارانتی تینو سرویس را بنا به انتخاب مشتری و با پرداخت هزینه اضافی روی محصولات خود ارائه می دهد.

تینو سرویس

۲- می‏‌توانم کالا را بدون گارانتی آن سفارش بدهم؟

پاسخ:  بله میتوان کالا را بدونه گارنتی سفارش داد.کالا هایی که گارانتی انها شامل هزینه است مشتری میتواند هزینه ان را پرداخت نکند.