این فرم جهت شناسایی مشتریان ویژه آسان جهاز که در اولویت خدمات دهی به مشتریان هستند طراحی  شده است. مشتریان عزیزی که این فرم را پر میکنند از خدمات ویژه پرداخت و پشتیبانی VIP برخوردار خواهند شد

فرم ثبت مشتریان ویژه

لطفا صبر کنید