مشتری گرامی؛

 

لطفا مبلغ مورد نظر خود (مانده حساب) را به تومان وارد کرده و مبلغ را پرداخت نمایید.

 

 

 در صورتی که قصد دارید برای تایید سفارش خود، ۵۰ درصد از مبلغ سفارش را پرداخت نمایید با استفاده از ماشین حساب زیر آن را حساب کنید و در قسمت بالا آن را پرداخت نمایید.