تلویزیون ۳۲ اینچ سونی مدل ۳۲R300E
تلویزیون ۵۵ اینچ سونی مدل ۵۵X9000E
تلویزیون ۴۳ اینچ ال جی مدل ۴۳LK5100
تلویزیون ۴۳ اینچ ال جی مدل ۴۳LK5730
تلویزیون ۴۹ اینچ ال جی مدل ۴۹LV300C
تلویزیون ۴۹ اینچ ال جی مدل ۴۹LK5100