یخچال برتینو مدل کمبی BY27S7N
یخچال برتینو مدل BY44X3R
فریزر بدون برفک برتینو BY44X3F
یخچال برتینو مدل BY40X4R
فریزر بدون برفک برتینو مدل BY40X4F
فریزر بدون برفک برتینو X3 الماس
فریزر بدون برفک برتینو X3 الماس۲
یخچال فریزر برتینو مدل X3
یخچال فریزر دوقلو برتینو مدل  X4
يخچال و فريزر سامسونگ مدل RT870
يخچال و فريزر بوش مدل KGN 36NW30
يخچال و فريزر سامسونگ مدل RL750
يخچال  و  فريزر سامسونگ  مدل  RT850
يخچال و فريزر سامسونگ مدل RL730
يخچال و فريزر بوش مدل KAN58A704