خرد کن کنوود مدل CH180A
خرد کن کنوود مدل CH580
خردکن کنوود مدل CH550
خردکن چند تیغه کنوود مدل CH250
خردکن کنوود مدل CH800
خردکن کنوود مدل CH500
خردکن و مخلوط کن کنوود مدل CH820
خرد کن کنوود مدل CH590